Cato med to nye abborer inn i konkurrasen.

Innmelding fra Cato Pettersen Abborkonk 2020 Begge abbor tatt på shad jigg Hurdalsjøen 6 mai. Vekt: 790 Lengde: 36 Fangstdato: 06-05-2020 Vekt: 690 Lengde: 34 Fangstdato: 06-05-2020