Arve med ny abbor og nytt målebånd.

Inn på en 4. plass.Mangler to fisk for å fylle lista. Innmelding fra Arve Stokkebekk, stokkebekk@gmail.com. Abborkonk 2020 Tatt på kreps. Vekt: 755 Lengde: 38 Fangstdato: 09-05-2020